Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa


W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmujemy bezpłatną opieką pielęgniarską pacjentów przewlekle chorych oraz niezdolnych do samoopieki.

Założeniem tego świadczenia jest opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Zadania:

- realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
- edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
- pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Kto może być objęty Pielęgniarską opieką długoterminową domową

Pacjenci przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji
Skala Barthel służy do oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta i określa jego stopień samodzielności.
Warunkiem kwalifikacji jest ocena, ustalana w czasie wywiadu pielęgniarskiego, od 0 do 40 punktów.

Jak zgłosić się do Pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Należy skompletować następujące dokumenty:

1) Skierowanie podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych (zapraszamy po komplet dokumentów).
2) Karta oceny pacjenta wg skali opartej na skali Barthel.

Po skompletowaniu ww dokumentów ustalony zostaje termin pierwszej wizyty pielęgniarki a nastepnie indywidualny plan opieki.

img
Aktualności

WAKACYJNA OPIEKA NAD SENIOREM

14.04.2015

3 PAKIETY OPIEKUŃCZE

Więcej...

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

01.03.2015

Zapraszamy do naszego oddziału na terenie Warszawy.

Więcej...